Kalibrasyon Eğitimi

Kalibrasyon, belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve doküman haline getirilmesi için kullanılan ölçümler dizisidir..

Neden Kalibrasyon?

Firmada yapılan tüm ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.Üretim kalitesi istenilen seviyeye yükseltilir. Üretim aşamalarında doğabilecek farklılıklar giderilir. ürünlerin diğer firma ürünleri ile uyumlu olması sağlanır. Rekabet imkanı artar.

MC Eğitim Danışmanlık

MC Eğitim Danışmanlık sahip olduğu tecrübe ve uzman kadrosu ülkemizdeki birçok firmaya verdiği eğitim ve danışmanlık ile fayda sağlamaktadır.

Hoşgeldiniz!

MC Eğitim Danışmanlık teknolojik gelişimi takip ederek, Kalite Standartları kapsamında müşteriye kısa sürede doğru neticeyi, yapılan işin tam katılımlı ve kapsamlı olduğuna çalışanlar nezdinde güvence vermek, rakipleriyle dayanışma içerisinde, etik kurallara göre çalışmak, bağımsızlık, tarafsızlık, ahlak, dürüstlük ve gizlilik değerlerine bağlı kalarak bu doğrultuda sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirmeyi felsefe edinmiştir.

Eğitim Konuları

Kalibrasyon eğitim konularımız aşağıda sıralanmıştır

  • Kuvvet kalibrasyonu
  • Sıcaklık kalibrasyonu
  • Elektriksel kalibrasyon
  • Basınç kalibrasyonu
  • Terazi kalibrasyonu