rt

ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ
» Genel Tanımlar ve Kavramlar
» Ölçüm, ölçüm sonucu, doğruluk, kesinlik, sistematik ve rasgele hata, belirsizlik
» Ölçüm belirsizliğinin olası nedenleri
» A-Tipi belirsizlik hesaplama yöntemi. B-Tipi belirsizlik hesaplama yöntemi
» Belirsizlik hesaplamalarında kullanılan istatistiksel dağılımlar
» Belirsizlik hesaplamalarında izlenecek prosedür
» Belirsizlik hesaplama örnekleri

rt

KALİTE EĞİTİMLERİ
» TS EN ISO/IEC 17025 Temel Eğitimi
» TS EN ISO/IEC 17025 Dokümantasyon Eğitimi
» TS EN ISO/IEC 17025 İç Kalite Tetkiki Eğitimi
» ISO 9001 Temel Eğitimi
» ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi
» ISO 9001 İç Kalite Tetkiki Eğitimi

e

GENEL METROLOJİ VE KALİBRASYON EĞİTİMİ
» Metrolojinin tarifi ve tarihçesi
» Metroloji Terimleri ve Tarifleri
» İzlenebilirlik
» Kalibrasyon
» Doğrulama
» Akreditasyon
» TS EN ISO/IEC 17025 nedir?
» ISO 9001 sisteminde kalibrasyonun yeri
» Türkiye’de ve Dünya’da kalibrasyon
» Ölçüm Belirsizliği
» Dokümantasyon (Prosedür, Sertifika vb.)

e

SICAKLIK KALİBRASYONU EĞİTİMLERİ
» Sıcaklık Metrolojisi Eğitimi
» ITS-90 sıcaklık skalası
» Direnç Termometreleri kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Termokupl kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Digital/analog termometreler kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Sıvılı cam termometreler kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Etüv-Kül fırını vb. kontrollü hacimler kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Radyasyon Termometreleri kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi

rt

TERAZİ KALİBRASYONU EĞİTİMİ
» Terazi kalibrasyonu
» Ağırlık tanım ve sınıflandırılması
» Ağırlık sınıflarına göre sapma sınırları
» Terazi kalibrasyonu için genel kurallar
» Terazi sınıflandırılması ve toleranslar
» Terazi kalibrasyonunda uygulanan testler
» Terazi kalibrasyonunda ölçüm belirsizliği

e

BASINÇ KALİBRASYONU EĞİTİMLERİ
» Basınç ölçerler ile ilgili tanımlar , birimler
» Manometre Sınıflar
» Kalibrasyon Prosedürü (Uygulanacak Testler)
» Analog ve Sayısal Göstergeli Basınç Ölçerlerin Kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Basınç Dönüştürücülerin (transducer, transmitter) Kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi

rt

ELEKTRİKSEL KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
» Genel Elektriksel Kalibrasyon eğitimi
» Multimetre Kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Osiloskop Kalibrasyonu ve belirsizlik Eğitimi
» Güç ve Enerji Ölçüm Cihazları Kalibrasyonu ve    belirsizlik eğitimi
» Frekans, Gerilim ve Akım ölçümü Kalibrasyonu ve    belirsizlik eğitimi
» RF Kalibrasyonları ve belirsizlik eğitimi
» Ölçme Belirsizliği ve Tolerans Hesaplama eğitimi
» Diğer Kalibrasyonlar

e

BOYUTSAL KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
» Kumpas kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Mikrometre ve belirsizlik eğitimi
» Mihengir kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Komparatör saati kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi
» Şerit metre-Çelik cetvel kalibrasyonu ve belirsizlik eğitimi

rt

TORK EL ALETLERİ KALİBRASYONU EĞİTİMİ
» Genel Tanımlar
» Tork El Aletlerinin tanıtılması
» Tork El Aletlerini kullanımı
» Kalibrasyon yönteminin uygulaması
» Kalibrasyon sonuçlarının değerlendirilmesi
» Ölçüm belirsizliği hesaplaması

rt

HACİMSEL MALZEME KALİBRASYONU EĞİTİMİ
» Yoğunluğun tanımı
» Yoğunluğun sıcaklığa bağlılığı
» Standart kütle seti kullanılarak hacim belirlemesi
   (saf su ortamı)
» Sıvı kaplarının hacimsel ölçütlerinin belirlenmesi, tartım    prosedürü ve hesaplamalar
» Ölçüm belirsizliği hesaplaması